Monday, 01/06/2020 - 00:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Dĩnh Trì

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON DĨNH TRÌ                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH - MNDT                                                                                            Dĩnh Trì, ngày 02  tháng 8  năm 2019                                            

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04 VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên. Căn cứ vào số phòng học hiện có cũng như số giáo viên hiện có của nhà trường.

Trường Mầm  non Dĩnh Trì xây dựng kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2019-2020 như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thực hiện nghiêm túc về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên lớp

- Huy đông 100% trẻ 5 tuổi và 4 tuổi ở địa bàn xã ra lớp, Trẻ 3 tuổi đạt 70% trẻ ra lớp.

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng,tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học.

- Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý đảm bảo đủ chỗ cho học sinh học, đảm bảo phận đề học sinh ở các thôn.

II - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

 1- Về công tác tuyển sinh

- Khảo sát điền tra trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn xã có nhu cầu đi học đặc biệt là trẻ 5 tuổi ra lớp. Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh trẻ báo cáo UBND xã.

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên Đài truyền thanh của phường, trên website của trường và niêm yết công khai tại đơn vị trường.

- Ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 tuổi: tuyển 100% trẻ 5 tuổi địa bàn có nhu cầu vào trường. Ưu tiên về CSVC và bố trí giáo viên có chuyên môn vững.

- Phụ huynh gửi con có đơn xin học theo mẫu, nhà trường thông báo danh sách và gửi phiếu nhập học do Hiệu trưởng ký tới từng học sinh. Giáo viên tuyệt đối không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.

2- Tổng số cán bộ, giáo viên Trong đó biên chế 38;

Cán bộ quản lý: 3 đ/c;

Giáo viên : 36 đ/c;

Nhân viên: 2đ/c

 3- Về điều kiện cơ sở vật chất

- Tổng số phòng học: 18 phòng

- Hạn chế học sinh trái tuyến và những bất hợp lý trong công tác tuyển sinh đảm bảo đủ diện tích

- Kiểm tra rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất trang bị phục vụ trẻ trong năm học mới và có kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất trang thiết bị mới đảm bảo phù hợp với trẻ mầm non và nguyên tắc tài chính theo quy định.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối tương tuyển sinh:

Nhà trường thực hiện việc tuyển sinh trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi (trẻ sinh năm 2014 đến 2016).  Tổng số 18 lớp với 644 học sinh. Trong đó:

- Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi (sinh năm 2014): 266 cháu

- Trẻ Mẫu giáo 4 tuổi (sinh năm 2015): 258 cháu

- Trẻ Mẫu giáo 3 tuổi (sinh năm 2016): 120 cháu

     2. Thời gian tuyển sinh: Nhà trường bắt đầu tuyển sinh từ ngày 5/8/2019 và tổ chức nhận trẻ nhập học và ăn bán trú tại trường.

3. Địa điểm tuyển sinh: Tại Trường Mầm non Dĩnh Trì.

Vậy  nhà trường thông báo với toàn thể nhân dân trong xã Dĩnh Trì được biết về việc kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2019 - 2020

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                    VŨ THỊ HUỆ

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 214
Tháng 06 : 1
Năm 2020 : 8.072