Một số hoạt động chào mừng ngày 26/3 của Đoàn Thanh Niên Mầm Non Dĩnh Trì