Thanh niên Trường Mầm non Dĩnh Trì làm theo lời Bác!!!