GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG MẦM NON DĨNH TRÌ Trường MN Dĩnh Trì được thành lập tháng 9 năm 1997 theo Quyết định số 1234/QĐ-SGD&ĐT ngày 16 tháng 9 năm 1997 của Giám đốc Sở GD&ĐT ...