• Họ và tên: Hà Thị Quyên

 

 • Sình năm: 1985

 

 • Chức vụ:  Tổ trưởng tổ 5 tuổi

 

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 

 • Điện thoại: 0978270342

 

 • Email: haquyen0985@gmail.com

 • Họ và tên: Lê Thị Hậu

 

 • Sình năm: 1978

 

 • Chức vụ:  Tổ phó tổ 5 tuổi

 

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 

 • Điện thoại: 0965874090

 

 • Email: @gmail.com

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

 

 • Sình năm: 1979

 

 • Chức vụ:  Tổ trưởng tổ 4 tuổi

 

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 

 • Điện thoại: 0988028566

 

 • Email: nguyenhuong110679@gmail.com

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

 

 • Sình năm: 1973

 

 • Chức vụ:  Tổ phó tổ 4 tuổi

 

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 

 • Điện thoại: 0977185197

 

 • Email: hanglinh73bg@gmail.com

 

 • Họ và tên: Nguyễn Huyền Ngọc

 

 • Sình năm: 1986

 

 • Chức vụ:  Tổ trưởng tổ 3 tuổi

 

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 

 • Điện thoại: 0968246886

 

 • Email: bupbeyeu180286@gmail.com

 • Họ và tên: Phạm Thị Hoà

 

 • Sình năm: 1988

 

 • Chức vụ:  Tổ phó tổ 3 tuổi

 

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 

 • Điện thoại: 0963341088

 

 • Email: phamngoc140610@gmail.com